Подела решења за бивше запослене МК „Рудник“ Горњи Милановац

У уторак 13.06.2017. у 11 часова, биће уручена решења радницима МК „Рудник“ Горњи Милановац.Подела решења биће извршена у згради фабрике у Тополи, улица Вожда Карађорђа.