Одржана 7. седница УО Фонда солидарности

У уторак 30.01.2018.г. одржана је седница Управног одбора на којој су донете одлуке по захтевима запослених из следећих фирми:
1) „МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ“ у стечају, Београд;
2) Фондација Мозаик за развој културе и неговање традиције Мађара у дијаспори на територији АП Војводине у стечају, Нови Сад;
3) ИМК „14.ОКТОБАР“ АД у стечају, Крушевац;
4) ДППП „Пчиња“ у стечају, Трговиште;
5) ППТ-ЦИЛИНДРИ АД у стечају, Трстеник;
6) АД „Граничар“ у стечају, Гаково;
7) „Радијатор“ АД у стечају, Београд;
8) АД Индустрија обуће „Будућност“ у стечају, Пирот;
9) „Власинско зрно“ДОО у стечају, Јелашница, Ниш;
10) Холдинг компанија ИНТЕРСПЕЕД а.д. у стечају, Београд;
11) „Двадесетпрви мај-фабрика аутомотора“ Доо у стечају, Београд (Раковица);
12) КОНЦЕРН ПЕТАР ДРАПШИН А.Д. ФАБРИКА ЦИЛИНДАРСКИХ СКЛОПОВА-М Д.О.О. у стечају, Младеновац;
13) А) и Б) „Агрожив“ АД у стечају, Житиште;
14) КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА А.Д. у стечају, Краљево

Укупно је донето 539 одлука по захтевима. Реализација одлука Управног одбора извршиће се у законском року по окончању административне израде решења и њихове правноснажности.
Управни одбор је разматрао и донео 14 одлука по жалбама на раније донета решења Фонда солидарности за бивше запослене из предузећа:

1) ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА АД у стечају, Трстеник;
2) ППТ „Кочна техника“ АД у стечају, Трстеник;
3) АД „ГРАНИЧАР“ у стечају,Гаково;
4) ИГП „Просвета“ АД у стечају, Ниш;
5) Предузеће за промет репро материјала и готових производа Прва петолетка-Промет АД у стечају, Трстеник;
6) „Агрожив“ АД у стечају, Житиште;
7) АД „ГИД“ у стечају, Димитровград;

Укупан износ средстава за исплату по донетим одлукама је око 1.000.000,00 динара.
Средства су обезбеђена из буџета Републике.