Одржана 3. седница УО, у новом сазиву

У четвртак 28.09.2017. одржана је седница Управног одбора на којој су донете одлуке по захтевима запослених из следећих предузећа у стечају:

1) А) и Б) „Агрожив“ АД у стечају Житиште;
2) „ПИК ЗЕМУН“ ДП у стечају Београд-Земун;
3) „ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ“ АД у стечају, Трстеник;
4) Хемијска индустрија „ПРВИ МАЈ“ АД у стечају, Чачак;
5) „ПРИМА ПРОДУКТ“ ДОО у стечају , Кикинда;
6) „Прва Петолетка-Обезбеђење“ АД у стечају, Трстеник;
7) „ЈАВОР“ ДОО у стечају, Ивањица;
8) АД Фабрика железничких возила “ ЖЕЛВОЗ“ у стечају, Смедерево;
9) АД „РГП-ИНПОС“ у стечају, Књажевац;
10) „ППТ-ИНДУСТРИЈСКА ПНЕУМАТИКА“ АД у стечају, Трстеник;
11) „МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ“ у стечају, Београд-Рипањ;
12) АД „АУТОТРАНСПОРТ“ у стечају, Краљево;
13) „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ ДОО у стечају, Београд-Палилула;
14) „ПЕТАР ДРАПШИН“ А.Д. у стечају, Нови Сад;
15) „ЛИВНИЦА ТОПОЛА“ А.Д. у стечају, Топола;
16) „Еуро Тхерм Лине“ доо у стечају, Суботица;
17) Модна конфекција „Рудник“ АД у стечају, Горњи Милановац;
18) „Минелтранспорт“ ДОО у стечају, Београд;
19) ДОО „НО БУСИНЕС ЛИМИТС“ у стечају, Зајечар;
20) „Поречје“ ДОО у стечају, Вучје;
21) “Застава ковачница“ АД у стечају, Крагујевац;
22) „ЗАСТАВА АУТОМОБИЛИ“ Ад у стечају, Крагујевац;
23) ГП „Ковачевић“ ДОО у стечају, Нови Сад;
24) ДОО „ШАМОТ РУДНИК“ у стечају, Аранђеловац;
25) ИМК „14.ОКТОБАР“ АД у стечају, Крушевац;
26) АД „Гарант“ у стечају, Футог;
27) АД „МИН ВАГОНКА“ у стечају, Ниш;
28) „СТАРИ ОПЛЕНАЦ“ ДОО у стечају, Топола;
29) ИГМ „ПРВИ МАЈ“ у стечају, Лешница;
30) ХК „ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА“ АД у стечају, Ниш;
31) „Концерн Фармаком МБ Шабац-Фабрика акумулатора Сомбор“ АД у стечају, Сомбор;
32) „МЕРСТЕЕЛ ПРОФИЛ“ ДОО у стечају , Горњи Милановац;
33) ХТП „ФОНТАНА“ АД у стечају, Врњачка Бања;
34) „W.Е.Г. ТЕХНОЛОГY“ ДОО у стечају, Београд;
35) „21 мај-фабрика аутомотора“ ДОО у стечају, Београд (Раковица);
36) „Кланица Плана“ ДОО у стечају, Велика Плана;
37) „СИМПО ТЕПИСИ“ ДОО у стечају, Доњи Стајевац;
38) Грађевинско предузеће „ГЕМАX“ ДОО у стечају, Београд-Земун;
39) ДП „ПИК ЛАПОВО“ у стечају, Лапово;
40) „Замбер“ ДОО у стечају, Врање;

Укупно је донето 1360 одлука по захтевима.Реалзација одлука Управнког одбора извршиће се у законском року по окончању административне израде решења и њихове правноснажности.

Управни одбор је разматрао и донео 7 одлука по жалбама на раније донета решења Фонда солидарности за бивше запослене из предузећа:

1) ХТП „Бања Ковиљача“ АД у стечају, Бања Ковиљача;
2) „КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА“ АД у стечају, Краљево;
3) АД „МЕТАЛАЦ“ Метална индустрија у стечају, Куршумлија;
4) АД „АУТОТРАНСПОРТ“ у стечају, Краљево;
5) „Минел-електромонтажа“ АД у стечају, Београд;
6) „Партизански пут“ ДОО у стечају, Београд.

Укупан износ средстава за исплату по донетим одлукама је око 80.000.000 динара.
Средства су обезбеђена из буџета Републике.