Одржана је 9. седница УО Фонда солидарности

У уторак 03.04.2018.г. одржана је седница Управног одбора на којој су донете одлуке по захтевима запослених из следећих фирми:

1) ДОО „ФАП-ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ“ у стечају, Пријепоље;
2) „ПРО ЛОГИСТИЦ РПЦ“ ДОО у стечају, Вршац;
3) „ЕНТЕР ГАМЕ ГРОУП“ ДОО у стечају, Београд;
4) КПД АД „Заштитна радионица Драпшин“ ДОО у стечају, Младеновац;
5) Фабрика папира и амбалаже „Лепенка“ у стечају, Нови Кнежевац;
6) ХК „КОМГРАП“ АД у стечају, Београд;
7) „ПРВИ МАЈ ПЛУС“ ДОО у стечају, Београд;
8) „ФИТ“ ДОО у стечају, Бечеј;
9) АД „Граничар“ у стечају, Гаково;
10) „ЕЛКА ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА“ ДОО у стечају, Буковик;
11) „ЗАВАРИВАЧ“ АД у стечају, Врање;
12) КПД „СТАНДАРД ПЛУС“ ДОО у сњтечају, Младеновац;
13) „СИРМИУМ СТЕЕЛ“ ДОО у стечају, Сремска Митровица;
14) Компанија „Нови Дом“ АД у стечају, Бања Ковиљача;
15) ПИК „Бечеј“АД у стечају, Бечеј;
16) ДОО „СТРАГАРИТ“ у стечају, Страгари.

Укупно је донето 321 одлука по захтевима. Реализација одлука Управног одбора извршиће се у законском року по окончању административне израде решења и њихове правноснажности.
Управни одбор је разматрао и донео 2 одлуке по жалбама на раније донета решења Фонда солидарности за бивше запослене из предузећа:

1) ЕИ „Акустика“ АД у стечају, Сврљиг;
2) ИМК “14.ОКТОБАР“ АД у стечају, Крушевац.

Укупан износ средстава за исплату по донетим одлукама је око 33.000.000,00 динара.
Средства су обезбеђена из буџета Републике.