Oрганизациона структура Фонда

1. Радомир Стевић, председник Управног Одбора
 представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-СССС
-Иштван Хуђи, заменик члана
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-СССС
 
2. Чеданка Андрић, члан
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-УГС "Независност"
 - Зоран Илић, заменик члана
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-УГС "Независност" 
    
3. Дејана Кузмић, члан
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије-Унија  послодаваца Србије
 - Александра Ковачевић, заменик члана
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике   Србије-Унија послодаваца Србије
 
4. Светлана Будимчевић, заменик председника Управног Одбора
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије-Унија      послодаваца Србије
 - Бранислава Ђукић, заменик члана
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије- Унија     послодаваца Србије
 
5. Мирјана Ћојбашић, члан
представник Владе Републике Србије
 - Катарина Денчић, заменик члан
представник Владе Републике Србије
 
6. Маријана Чокић, члан
представник Владе Републике Србије
 - Сања Липовчић , заменик члана
представник Владе Републике Србије

 

1. Душан Петровић, председник Надзорног Одбора
представник Владе Републике Србије 
 - Младенка Милетић, заменик члана
представник Владе Републике Србије
 
2. Јелена Јевтовић, заменик председника Надзорног Одбора
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије  - Унија послодаваца Србије
 - Божана Кнежевић, заменик члана
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије  - Унија послодаваца Србије
 
3. Миломир Бошковић, члан
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије - СССС
 - Виолета Гојковић, заменик члана
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије - УГС "Независност"

 

Директор Фонда

Милица Лукешевић, дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије
E-mail: milica.lukesevic@fs.gov.rs

             Заменик директора Фонда

             Владан Манић, дипломирани економиста

 Секретар Фонда

                 Јелка Јовић, дипломирани економиста
E-mail:  jelka.jovic@fs.gov.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Весна Веселиновић,  руководилац одељења
E-mail: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

Данка Јаћимовић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
E-mail: danka.jacimovic@fs.gov.rs

Марјан Сабо, службеник за обраду захтева
E-mail: marjan.sabo@fs.gov.rs

Анђелка Бајић, службеник за обраду захтева
E-mail: andjelka.bajic@fs.gov.rs

Тања Дамљановић, службеник за обраду захтева
E-mail: tanja.damljanovic@fs.gov.rs

Александар Јаћимовић, администратор захтева
E-mail: aleksandar.jacimovic@fs.gov.rs

Драгана Ћосић, администратор захтева
E-mail: dragana.cosic@fs.gov.rs

Александра Пањковић, администратор захтева
E-mail: aleksandra.panjkovic@fs.gov.rs

Јелица Деспотовић, администратор захтева
E-mail: jelica.despotovic@fs.gov.rs

Ивана Лазаревић, технички секретар
E-mail: ivana.lazarevic@fs.gov.rs

Наташа Раденовић, технички секретар
E-mail: natasa.radenovic@fs.gov.rs

 

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ


Биљана Пурхмајер,  руководилац одсека
E-mail: biljana.purhmajer@fs.gov.rs

Биљана Тошић, самостални финасијско-рачуноводствени сарадник
E-mail: biljana.tosic@fs.gov.rs

Биљана Ђорђевић, самостални финасијско-рачуноводствени сарадник
E-mail: biljana.djordjevic@fs.gov.rs

Милан Ристић, администратор информационих система и технологија
E-mail: milan.ristic@fs.gov.rs

Никола Гавриловић, техничар одржавања информационих система и технологија
E-mail: nikola.gavrilovic@fs.gov.rs