24.09.2019.godine, održana je 23 sednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti

DNEVNI RED:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22 SEDNICE UPRAVNOG ODBORA
 2. DONOŠENJE ODLUKE USVAJANJU  IZMENA FINANSIJSKOG  PLANA FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2019.GODINU
 3. DONOŠENJE ODLUKA PO ZAHTEVIMA ZAPOSLENIH IZ PREDUZEĆA:
 1. A), B), V, G) i D) „Industrija mašina i traktora“ AD u stečaju, Beograd;
 2. AD „TERETNI TRANSPORT BOR“ u stečaju, Bor;
 3. „FRUVELA“ DOO u stečaju, Lajkovac;
 4. JKP „PUTEVI VARVARIN“ u stečaju, Varvarin;
 5. „HATRA“d.o.o u stečaju, Beograd;
 6. „Evropski put“ DOO u stečaju, Užice;
 7. PD „VOJVODINAPUT-ZRENJANIN“ u stečaju, Zrenjanin;
 8. AD „FABRIKA PUMPI JASTREBAC NIŠ“ u stečaju, Niš;
 9. PD „Džoni Kom“ DOO u stečaju, Velika Plana;
 10. AD „ZASTAVA METAL“ u stečaju, Resavica;
 11. „ROMULIJANA“ DOO u stečaju, Gamzigrad;
 12. „DAPP SISTEM“ doo u stečaju, Beograd;
 13. „VOLUX PETROL“DOO u stečaju, Preljina;
 14. Rudarsko građevinsko preduzeće „RUMIN“ u stečaju, Beograd;
 15. DOO „ZASTAVA KAMIONI“ u stečaju, Kragujevac;
 16. PPT-CILINDRI AD u stečaju, Trstenik;
 17. JP za prevoz putnika „VRBAS“ u stečaju, Vrbas;
 18. THORIUM STUDIOS DOO u stečaju, Novi Sad;
 19. „ITM GROUP“ DOO u stečaju, Beograd.
 1. DONOŠENJE ODLUKE PO ŽALBAMA I PREDLOZIMA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA ZAPOSLENIH IZ PREDUZEĆA:
 1. „Bridge“ o.o. u stečaju,Beograd;
 2. JP za prevoz putnika „VRBAS“ u stečaju, Vrbas.