У петак 07.10.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се десета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Дневни ред десете седнице-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности која ће се одржати 07.10.2022.године: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 9. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА КАДРОВСКА ПИТАЊА: А) Решење о разрешењу директора Фонда солидарности Б) Решење о именовању директора Фонда солидарности ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: АД „Фабрика резног алата“ у стечају, Чaчак; ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД […]