У понедељак 06.06.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је осма седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Осма седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је у понедељак 06.06.2022.године, са почетком у 9,00 часова електронским путем. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:  „ФРУИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО у стечају, Београд-Земун; „АГРОЦРЊА“ ДОО у стечају, Нови Сад; „MONTENEGRO AIRLINES“ ДОО у стечају, Београд; „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО […]