И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

      И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године    На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност […]

Прва-конститутивна-електронска седница Надзорног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да ће се у понедељак 05.07.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати прва-конститутивна-електронска седница Надзорног одбора Фонда солидарности,  за коју се предлаже следећи: ДНЕВНИ РЕД: КОНСТИТУИСАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ А) Констатовање састава Надзорног одбора по решења Владе РС  24 број: 119-4585/2021 од 20. маја 2021.године о именовању чланова и заменика чланова Надзорног […]