У понедељак 7. јуна 2021.године, са почетком у 9,00 часова, електронским путем одржана је Прва-конститутивна седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: КОНСТИТУИСАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ                   А) Констатовање састава Управног одбора по решења Владе РС  24 број:  119-4585/2021 од 20. маја 2021.године о именовању чланова и заменика чланова Управног одбора Фонда солидарности                    Б) Избор председника Управног одбора Фонда солидарности                    В) Избор заменика председника Управног одбора Фонда солидарности       2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА […]