OPŠTA AKTA FONDA SOLIDARNOSTI

Statut Fonda solidarnosti

Statut Fonda solidarnosti možete pogledati klikom OVDE.

Poslovnik o radu Upravnog Odbora Fonda solidarnosti

Poslovnik o radu Upravnog Odbora Fonda solidarnosti možete pogledati klikom OVDE.

Pravilnik o radu Fonda solidarnosti

Pravilnik o radu Fonda solidarnosti možete pogledati klikom OVDE.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Fondu solidarnosti

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Fondu solidarnosti možete pogledati klikom OVDE.

Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih u toku rada

Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih u toku rada  možete pogledati klikom OVDE.

Kodeks ponašanja zaposlenih u Fondu solidarnosti

Kodeks ponašanja zaposlenih u Fondu solidarnosti možete pogledati klikom OVDE.

Pravilnik o korišćenju službenih vozila u Fondu solidarnosti

Pravilnik o korišćenju službenih vozila u Fondu solidarnosti možete pogledati klikom OVDE.

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju možete pogledati klikom OVDE.

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja možete pogledati klikom OVDE.

Pravilnik o bezbednosti IKT sistema Fonda solidarnosti

Pravilnik o bezbednosti IKT sistema Fonda solidarnosti možete pogledati klikom OVDE.

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika možete pogledati klikom OVDE.