Статут Фонда солидарности

Статут Фонда солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Пословник о раду Управног Одбора Фонда солидарности

Пословник о раду Управног Одбора Фонда солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о раду Фонда солидарности

Правилник о раду Фонда солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о организацији и систематизацији послова у Фонду солидарности

Правилник о организацији и систематизацији послова у Фонду солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада

Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада  можете погледати кликом ОВДЕ.

Кодекс понашања запослених у Фонду солидарности

Кодекс понашања запослених у Фонду солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о коришћењу службених возила у Фонду солидарности

Правилник о коришћењу службених возила у Фонду солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник о канцеларијском и архивском пословању можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о безбедности ИКТ система Фонда солидарности

Правилник о безбедности ИКТ система Фонда солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Акт о процени ризика

Акт о процени ризика можете погледати кликом ОВДЕ.