ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Информатор о раду можете погледати овде

Лице зa заштиту података о личности одређено од стране директора Фонда солидарности:

Данка Јаћимовић

Рузвелтова 61, Београд

Тел: +381 11 2121 970  (локал 103)

e-mail: danka.jacimovic@fs.gov.rs