27.02.2019. године одржана је 6 седница Надзорног одбора Фонда солидарности

6 седница Надзорног одбора Фонда солидарности одржана је 27.02.2019.године, са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ. РАЗНО

26.02.2019. године одржана је 20 седница Управног одбора Фонда солидарности

20 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 26.02.2019.године,са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА  2018.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Хотел Унион“ у стечају, Београд; „Радијатор“ АД у стечају, […]