Статут Фонда солидарности

Статут Фонда солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о организацији и систематизацији

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Фонду солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Одлука о коефицијентима за зараде

Одлуку о коефицијентима за зараде запослених у Фонду солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о унутрашњем узбуњивању Фонда солидарности можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о канцеларијском пословању

Правилник о канцеларијском и архивском пословању можете погледати кликом ОВДЕ.

Правилник о раду

Правилник о раду можете погледати кликом ОВДЕ.